מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

מי אנחנו

"ההצלחה של מידות תבוא מכך שבעוד כמה שנים, כאשר ידברו על עמותות ומשקיעים חברתיים ישאלו האם הם אפקטיביים ומה התוצאה החברתית שהשיגו - דבר שלא מדובר עליו היום" - מאיר שני, חבר הוועד המנהל של מידות.
 

על מידות
מידות היא חברה לתועלת הציבור וארגון ללא כוונת רווח (אלכ"ר). מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות דירוג עמותות, עריכת דוחות תחום ופעילות לשינוי השיח הציבורי.
 
חזון מידות
חברה שבה עמותות והמשקיעים בהן אפקטיביים ככל האפשר בשינוי חייהם של אנשים לטובה ובפתרון בעיות חברתיות.

ייעוד מידות
להבטיח כי כלי המדידה שמפתחת מידות בכלל, ואפקטיביות בפרט, ישמשו אמת מידה מרכזית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים (תורמים) בבואם לממש את מטרותיהם ושל עמותות בעבודתן.
 
מה מידות עושה?
תו מידות לאפקטיביות - בדיקת מידות מעריכה את סיכוייהן של עמותות להיות אפקטיביות, כלומר לייצר ערך חברתי ולהביא לשינוי לטובה בחייהם של מוטביהן. תהליך הבדיקה אורך מספר שבועות ומתבצע על-פי מתודולוגיה סדורה.
דוחות תחום - מידות עורכת דוחות תחום הממפים תחומי פעולה במגזר השלישי בישראל במטרה להציג בפני משקיעים חברתיים סוגיות חברתיות שונות ולהציע מדדים להצלחה והמלצות לבחינת מודל אפקטיבי בתחום הנבדק.
ייעוץ לעמותות ולמשקיעים חברתיים- מידות מספקת מגוון שירותי ייעוץ בנושאי אפקטיביות חברתית שמטרתם לאפשר לעמותות ולתורמים ללמוד על תוצאות פעילותם החברתית ולשפר את מידת האפקטיביות שלה.
דוגמאות לשירותי ייעוץ לעמותות: סדנאות בנושא חשיבה תוצאתית/ המודל הלוגי/ מדידה חברתית; ליווי בבניית תכנית עבודה ארגונית; מדידה חברתית של פעילויות הארגון; פיתוח כלי מדידה פשוטים וזולים לארגונים חברתיים.
דוגמאות לשירותי ייעוץ למשקיעים חברתיים: פיתוח טפסי בקשה למענק וטפסי דיווח על התפוקות החברתיות של כספי המענק; שירותי מדידה חברתית של הפעילויות הנתמכות, סיוע בתהליכי תכנון אסטרטגי. בנוסף, למידות מוצר ייחודי הבוחן את האפקטיביות של גורם המימון עצמו (ולא של עמותה ספציפית).
הדרכות לעמותות - כחלק מהמאמצים לשיפור האפקטיביות במגזר השלישי, מידות מקיימת תכנית הדרכות שנתית לעמותות בשיתוף משרד רו"ח BDO זיו האפט. התכנית כוללת 9 מפגשים ועוסקת במגוון הסוגיות של התנהלות אפקטיבית של ארגונים חברתיים.
שינוי השיח הציבורי - מידות מבקשת להשפיע על השיח הציבורי המקובל ולהעמיק את המודעות לנושאים של השפעה חברתית ואפקטיביות בפעילות תורמים ועמותות. לשם כך עורכת מידות כנסים ציבוריים, סדנאות ומפגשי למידה עם משקיעים חברתיים, מנהלי עמותות ובעלי עניין נוספים במגזר השלישי, וכן מפרסמת ראיונות ופרסומים שונים באמצעי התקשורת.
 
הגדרות
  • עמותה אפקטיבית - עמותה המחוללת השפעה ושינוי משמעותיים בחיי מוטביה, בהתאם למטרות שהציבה לעצמה, תוך מיצוי מיטבי של משאבים.
  • משקיע חברתי אפקטיבי - אדם, ארגון או רשות המבקשים לפתור סוגייה חברתית והשקעותיהם מחוללות שינוי משמעותי לטובה בחייהם של אנשים ובחברה כולה.

מיום הקמתה ועד היום ניהלה מידות תהליכי דירוג מול כ- 300 ארגונים המייצגים מחזור של למעלה מ- 3 מילארד ש"ח.
 
מידות (חל"צ; ח.פ. 514108547) נוסדה באופן פורמלי כחברה לתועלת הציבור ב-2008. מייסדיה היו מיטב בית השקעות וג'וינט ישראל, אשר נרתמו לרעיון על ידי יזם מידות ומנהלה הראשון, עו"ד צביקה ארן.
יו"ר: אושיק פלר גיל
מנכ"ל: גיא בייגל
 
אישור ניהול תקין
מידות מקיימת את דרישות חוק החברות, לרבות הגשת דו"חות, הודעות ופרוטוקולים. 

מידות מקיימת את סעיף 46 לפקודת רשות המסים בישראל ומחזיקה באישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עיסקאות גופים ציבוריים ובאישור לצורך ניכוי מס.


או פנו אלינו:
מידות - שיקוף ודירוג מלכ”רים, רח' סעדיה גאון 26, ת.ד. 20333, תל-אביב 6120202
טלפון: 03-5373363 | פקס: 03-6876744
דו”אל: info@midot.org.il | אתר: www.midot.org.il
 
 

נא להשאיר פרטים