מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

תו מידות לאפקטיביות

 

מה מידות בודקת

תהליך הבדיקה של מידות מעריך את סיכויי העמותה להיות אפקטיבית, כלומר לייצר ערך חברתי ולהביא לשינוי לטובה בחייהם של המוטבים שלה.
 
אופן הבדיקה והנושאים הנבחנים נקבעו לאחר סקירת כלי הערכה ודירוג בעולם, והם משקפים את הידע העולמי בנושא ואת תפיסת העולם של מידות לגבי יכולות ארגוניות מיטביות.
 
בתהליך הבדיקה, מסתמכת מידות על האנליזה העצמית של העמותה (מענה על השאלון למילוי עצמי בחתימת יו"ר הארגון והמנכ"ל). מידות מבצעת תהליך תיקוף לציונים שניתנו על ידי העמותה באמצעות מסמכים נוספים, ראיונות, מידענות וכדומה.
 
*עיגול לטובה: עמותה המבקשת להצטרף למיזם של 'עיגול לטובה' נדרשת ב'תו מידות לאפקטיביות' בתוקף. יש לקחת בחשבון שזהו אינו תנאי בלעדי להצטרפות לפרויקט וכי יש ועדה ציבורית המתכנסת פעם בשנה ומחליטה אילו עמותות מצטרפות.
במהלך חודש דצמבר, מתכנסת הוועדה הציבורית לעמותות חדשות המעוניינות להצטרף לעיגול לטובה.
על כן, התאריך האחרון לשליחת חומרים לקבלת תו מידות והצטרפות לעיגול לטובה הוא ה-20.07 בשנה הנוכחית.
אנו מקיימים מדי חודש הדרכת ZOOM ללא עלות לעמותות חדשות המתעניינות בכניסה לתהליך. להרשמה להדרכות הקרובות
 
פרטים נוספים על תנאי ההצטרפות למיזם 'עיגול לטובה' ניתן למצוא – כאן.
 
שימו לב! החל מ-01.07.2018 עיגול לטובה מאפשרת להרחיב את סל האפשרויות לעמותות הנדרשות לעבור את מבדק מידות המלא בפעם השלישית. לפרטים נוספים יש ללחוץ כאן. 
 
מידות שומרת על קשר מתמיד עם כל העמותות ומזמינה אותן להמשך למידה משותפת בסמינרים, הרצאות והדרכות.
בנוסף, מידות מקיימת במהלך השנה הדרכות לעמותות חדשות שמעוניינות להיכנס לתהליך. לפרטים לחצו כאן .
 
 
הנושאים הנבדקים בדירוג מידות:
 
 

שלבים בתהליך

 1. חתימה על הסכם ותשלום
  (להורדת קובץ ההסכם לחצו כאן)
 2. העברת השאלונים וחומרים נוספים למידות
  (להורדת השאלונים – לחצו כאן)
 3. ביקור אנליסטית בעמותה
 4. המשך תהליך ניתוח, עיבוד ותיקוף
 5. קבלה/אי קבלה של תו מידות לאפקטיביות
 6. סיכום התהליך (מכתב מסכם, פגישה, המשך הקשר) 


מחיר האנליזה

עלות הדירוג מסובסדת על-ידי מידות. דמי ההשתתפות של הארגון בעלות הדירוג נקבעו בהתאם למחזור העמותה לפי הדוח המבוקר האחרון שפורסם (העלות עשויה להתעדכן מעת לעת).
 
להלן פירוט מדרגות התשלום:
 

מחזור העמותה (לפי דוח מבוקר אחרון)

עמותה חדשה

עמותה חוזרת

עד 500,000 ₪

3,500 ₪

3,500 ₪

500,000 ₪ עד 1,000,000 ₪ 

4,500 ₪

4,000  ₪

1,000,000 ₪ עד 3,000,000 ₪ 

5,500 ₪

4,500 ₪

3,000,000 ₪  עד 5,000,000 ₪

7,000 ₪

5,500 ₪

5,000,000 ₪  עד 10,000,000 ₪

8,500 ₪

7,000 ₪

10,000,000 ₪ - 50,000,000 ₪

10,500 ₪

8,500 ₪

מעל 50,000,000 ₪

14,000 ₪

10,500 

 

פירוט השלבים בתהליך:

1. חתימה על הסכם ותשלום: ההסכם הינו חוזה סטנדרטי וגנרי המחייב את שני הצדדים לתהליך. יש לקחת בחשבון כי לאחר העברת הסכם חתום יש לעמותה 30 יום על מנת להעביר את השאלונים והחומרים הנוספים. לכן, יש לתכנן את מועד הכניסה לתהליך כך שיתאים ללוח הזמנים הארגוני של העמותה, ולקחת בחשבון אירועים מיוחדים בחיי העמותה, עומסים וכו'. עלות הדירוג מסובסדת על-ידי מידות. דמי ההשתתפות של הארגון בעלות הדירוג נקבעו בהתאם למחזור העמותה לפי הדוח המבוקר האחרון שפורסם להורדת ההסכם.
 
2. העברת השאלונים וחומרים נוספים למידות: תהליך הבדיקה מתבסס על מילוי השאלון העצמי על ידי העמותה. מענה על השאלון העצמי הינו הזדמנות עבור העמותה ללמידה עצמית. מילוי השאלון יכול להיעשות על ידי אדם אחד, אך מילוי מיטבי הוא זה המערב מספר גורמים בארגון ואף מלווה בדיון על השאלות המועלות בו. ראו רשמים של עמותה שמילאה באופן מוצלח את השאלון .
במסגרת שאלון זה, על העמותה להעביר מסמכים נוספים (כגון: תכניות עבודה, פרוטוקולים של הוועד המנהל וכו') על מנת לתקף את הציונים שנתנה לעצמה. הסבר על מילוי השאלון ניתן בתחילתו.
 
בנוסף יש למלא עוד מספר שאלונים קצרים:
 • שאלון פרופיל – נתונים כלליים על הארגון וחבריו. ניתן למלא על ידי כל אחד מחבריה עמותה.
 • שאלון היבטים אתיים ופיננסיים – בחינת נושא האתיקה והבקרה בארגון. על שאלון זה נידרשת חתימת היו"ר והמנכ"ל.
 • חמש השאלות לאפקטיביות – מידות סבורה שלעמותה שיש בידה תשובות ברורות ומנומקות לחמש שאלות אלו יש סיכויים טובים להיות אפקטיבית ולהשיג את ההשפעה החברתית הרצויה. כלי זה, משמש גם תורמים רבים בבואם לבחון עמותה.
3. ביקור אנליסטית בעמותה – לאחר קבלת כל החומרים והשאלונים, אנליסטית תיצור קשר עם העמותה לצורך תיאום מועד לביקורה בעמותה. במהלך הביקור, יתקיים ראיון עם מנכ"ל העמותה (כשעתיים) ובמידת הצורך עם אנשים נוספים. אנליסטית זו, תהיה אחראית על התהליך של העמותה מטעם מידות ותקיים ערוץ תקשורת פתוח לכל שאלה של העמותה.
 
4. העברת שאלונים מקוונים (ואנונימיים) לעובדי/מתנדבי העמותה וכן לחברי הוועד המנהל.
 
5. השלמת חומרים במידת הצורך
 
6. המשך תהליך ניתוח, עיבוד ותיקוף – האנליסטית האמונה על העמותה תשתמש בכל הנתונים שאספה, תעבדם ותתקף את השאלון העצמי. זהו תהליך פנימי שנעשה במידות ולרוב אינו דורש משאבים רבים מהעמותה. במידת הצורך, האנליסטית תפנה שאלות והבהרות לעמותה להשלמת התמונה.
 
7. תיקוף פנימי – תהליך פנימי במידות שלא מערב את העמותה ובו אנליסטית נוספת עוברת על החומרים ומתקפת את הציונים.
 
8. קבלה/אי קבלה של תו מידות לאפקטיביות – בסיום התהליך ולאחר תיקוף פנימי במידות, מידות תקבל הכרעה האם העמותה זכאית לקבלת תו מידות לאפקטיביות. הודעה תימסר לעמותה בהתאם להחלטה שהתקבלה בסיום התהליך.
 
9. סיכום התהליך – מנהלי העמותה יקבלו מכתב רשמי ובו הודעה על קבלת (או אי קבלה) התו, תוקף התו וכן פירוט לגבי נקודות שעלו במהלך התהליך ושהתייחסות אליהן תסייע לעמותה לשפר את פעילותה. מנהלי העמותה יוזמנו לפגישת סיכום במשרדי מידות בה יוכלו לדון בתהליך ביתר פירוט ולקבל תמיכה נוספת בתחומים שונים
 
 
 
תו מידות לאפקטיביות

נא להשאיר פרטים