מיפויים חברתייםהמפה החברתית
אתר "המפה החברתית" הינו מיזם חדשני שהוקם ע"י הסדנא לידע ציבורי ומידות במימון חברת מגדל ליצירת בסיס נתונים ראשון מסוגו, המאפשר לציבור הרחב לקבל תמונה רחבה ומקיפה על הארגונים והעמותות הפועלים בישראל ועל מידת המעורבות והתמיכה הממשלתית בפעילותם. 
 
 
 
על אודות דוחות תחום
דוח תחום מתאר את דרכי ההתמודדות של השחקנים השונים – עמותות, תורמים וממשלה - עם סוגיות חברתיות שונות. הדוח מבוסס על עיבוד של מידע שנאסף באמצעות סקירת ספרות מקצועית, ראיונות ומסמכים ממקורות שונים, וכולל מסקנות והמלצות לעוסקים בתחום שמטרתן להביא לשיפור המענה הניתן לקהל היעד. כותבי הדוח בוחרים להתמקד בתחומי פעולה מובחנים, או בענפים במגזר השלישי. דוחות תחום מסוג זה מופקים על ידי גורמים דומים למידות בעולם, וביניהם New Philanthropy Capital - NPC בבריטניה, Give Well בארה"ב ו-PHINEO בגרמניה.
 
הדוח מיועד לקהל הרחב, ולכל מי שמתעניין בסוגיות החברתיות שעל הפרק. קהל היעד העיקרי של הדוח הם בראש ובראשונה משקיעים חברתיים – משרדי הממשלה ורשויות, תאגידים עסקיים בעלי אחריות חברתית, קרנות פילנתרופיות ותורמים פרטיים – וכן האנשים והארגונים הפעילים בתחום – מתנדבים, עובדי השדה, עמותות ואלכ"רים אחרים. עם זאת, הדוחות אינם מיועדים רק לקורא המומחה, אלא לכל אדם המתעניין בנושא. למידות חשוב כי דוחות אלה יגישו את המידע לקורא בצורה ידידותית, ברורה ומעניינת.
 
סקירה של תחום פעולה שלם, או של ענף בתוך המגזר השלישי, תסייע הן לשחקנים הפועלים בו והן למשקיעים החברתיים להבין את התמונה הכוללת ואת תרומתם של הארגונים המדורגים לשינוי החברתי בהקשר הרחב. ייעודו של הדוח להביא לשיפור של התחום כך שכל השחקנים הפעילים בו יפעלו בצורה אפקטיבית יותר והמענה לסוגיה החברתית יהיה טוב יותר. מי שירוויח בסופו של דבר הם המוטבים עצמם.
 
מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית בניהול עמותות בישראל ובמערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים, וזאת באמצעות הערכה ודירוג של עמותות. במסגרת דירוג מידות אנחנו מאבחנים עמותות ומעריכים את סיכוייהן להיות אפקטיביות, כלומר לייצר ערך חברתי ולהביא לשינוי לטובה בחייהם של מוטביהן. דוח תחום משלים את התמונה ומנתח את השדה שבו פועלת עמותה בודדת. אנחנו מאמינים שדוחות תחום יתרמו לשינוי שמידות מבקשת לחולל, ובמרכזו קידום האפקטיביות של פעילותן של עמותות והצבתה כאמת מידה מרכזית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים.

http://www.midot.org.il/דוחות תחום