מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות דירוג ארגונים ללא מטרות רווח וביצוע דוחות תחום.
עמותות משקיעים א א א

כניסה לתהליך

תו מידות לאפקטיביות

תו מידות לאפקטיביות

תהליך הבדיקה של מידות מעריך את סיכויי העמותה להיות אפקטיבית...

שאלות ותשובות

שאלות ותשובות

שאלות ותשובות נפוצות אודות הכניסה לתהליך

רשימת הדירוגים המלאה

חיפוש דירוג

שם עמותה:
תחום:

נא להשאיר פרטים

השארת מייל לצורך משוב אנונימי עתידי